Prohlášení o webu

Na těchto stránkých je zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly všechny zásady přístupnosti podle metodiky Pravidel tvorby přístupného webu připravené pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

  • Web je vytvořen podle specifikace HTML 5.
  • Obsah je oddělen od stylu pomocí CSS, a je nezávislý na použitém výstupním zařízení.
    Vzhled stylování obsahu (Styleguide).
  • Ovládání zvěřejněných stránek není omezeno druhem vstupního zařízení.
  • Ve stromové struktuře stránek jsou užity nejvýše čtyři úrovně zanoření. Na všech zanořených stránkách nižší úrovně je dostupná drobečková navigace.

Informace prezentované v jiných formátech

Některá sdělení jsou prezentována, vzhledem k svému rozsahu, jako pdf, doc, xls.
Pro jejich prohlížení je možné použít:
pdf – Prohlížeč Adobe Acrobat Reader – ke stažení zde
doc, docx, xls – OpenOffice, nebo LibreOffice – ke stažení zde
zip – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat – např. WinRAR.

Některé informace, u kterých nebylo možné získat materiál v zdrojové, textové podobě, jsou prezentovány jako obrázky s dostatečně velkým rozlišením.

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace o technických problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete poslat na adresu technického správce serveru, firmy WebPrezentwebmaster@webprezent.cz. Tato adresa slouží pouze pro řešení technických, nikoli obsahových záležitostí týkající se této webové prezentace. Náměty k obsahu webu adresujte na provozovatele webu, viz kontakty.